Opozorilo
  • EU e-Privacy Directive

    "Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piskotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.

    eZasebnost direktiva EU

Aktualno
Nadzorni svet SDH naj ima tretjino članov iz vrst delojemalcev
Petek, 07 September 2012 00:00

Na seji predsedstva SZS - Atlernativa, ki je potekala 4. septembra, smo razpravljali tudi o predlogu Zakona o Slovenskem državnem holdingu. Zdenko Lorber je pojasnil, da je še pred počitnicami sodeloval na neformalnih usklajevanjih na ministrstvu za finance, kjer je glavna razprava potekala v smeri iskanja rešitev za pozicioniranje KAD-a v novo nastali holding. Znotraj tega je bila njegova glavna skrb, da se ustrezno pozicionira Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki ni bil v predlogu zakona sploh omenjen. V zvezi s tem je dejal, da so te pripombe in nadaljnja usklajevanja političnih strank prispevala k temu, da se je  v noveliranem predlogu zakona kapitalska družba ohranila v prvobitni obliki. Torej v obliki odvisne družbe kot samostojna pravna oseba s svojim nadzornim svetom. Znotraj KAD pa bo tudi sklad obveznega dodatnega zavarovanja ostal v takšni obliki kot do sedaj.

Več ...
 
Minister Černač na svoji prvi tiskovni konferenci
Torek, 24 April 2012 19:33

Minister za infrastrukturo in prostor Zvonko Černač je imel danes svojo prvo tiskovno konferenco na kateri je predstavil rebalans proračuna za resor infrastrukture in prostora. V 50 minutnem intervjuju je dobršen del namenil tudi vlaganjem v javno železniško infrastrukturo. Med drugim je povedal (glej posnetek okrog 18. minute) zakaj sredstva v višini 50. mio eur, ki so zajeta znotraj evropske finančne perspektive 2007-2013, namesto v drugi tir Koper-Divača namenja v energetiko oz. v izboljšanje energetske učinkovitosti stavb.

V intervjuju je minister Černač nalil čistega vina v zvezi s pripravljenostjo Slovenije, da se projekt drugega tira tudi dejansko prične graditi. Pri tem je izpostavil, da se lahko večjih sredstev iz evropskega vira obetamo komaj znotraj evropske finančne perspektive, ki se začenja leta 2014, saj Slovenija danes še ni pripravljena, da bi lahko omenjena sredstva že počrpala. 

Video posnetek tiskovne konference ministra Zvonka Černača, 24.04.2012

 
Na seji ESS o Zakonu o uravnoteženju javnih financ
Ponedeljek, 23 April 2012 19:26

V petek, 20. aprila je potekala seja Ekonomsko socialnega sveta, ki je bila v celoti posvečena obravnavi Zakona o uravnoteženju javnih financ. Razpravo, ki je bila  javna in so jo spremljale medijske hiše, je zaznamovala konfrontacija med predstavniki delodajalcev in sindikati javnega sektorja na temo potrebnosti uveljavitve nekaterih ukrepov, ki posegajo na področje prejemkov delavcev v tem sektorju.

Predsednik Zdenko Lorber je v svoji razpravi podal načelno opredelitev do razumevanja dokumenta, ki ga v luči zaostritve dolžniške krize vlada predložila partnerjev v sprejem, predstavil je pobudo za spremembo zakona o dodatnih interventnih ukrepih in podal opredelitev SZS Alternativa do spremembe Zakona o družbi Slovenske železnice, d.o.o. in Zakona o financiranju javne železniške infrastrukture. Bojan Goljevšek pa je razpravljal o problematiki neodkrivanja poklicnih bolezni in ukrepih, ki bi jih morala zakonodajalec upoštevati, da se to deficitarno področje javnega zdravstva bolje uredi. 

Audio posnetek celotne seje (5ur)  (http://arhiv.mm.gov.si/vlada/temp/120420ess.mp3)

Audio posnetek razprave Zdenka Lorberja na seji ESS (10 min)

Audio posnetek razprave Bojana Goljevščka na seji ESS (1, 2)

 
Javna tribuna
Sreda, 18 April 2012 00:00

Slovenska zveza sindikatov Alternativa se je udeležila javne tribune z naslovom. "Skupaj za izhod iz  krize", ki jo je organizirala največja vladna stranka v hotelu Mons v Ljubljani.  Na tribuni so sodelovali: podpredsednica državnega zbora Romana Tomc, predsednik odbora za finance in monetarno politiko državnega zbora Andrej Šircelj, obrtno podjetniško zbornico sta predstavljala podpredsednik Štefan Grosar in generalni sekretar Dušan Krajnik, v imenu gospodarstvenikov je govoril Tomaž Blatnik iz pekarne Blatnik, sindikalno stran pa so zastopali: Slavko Pungaršič iz Zveze delavskih sindikatov Solidarnost, Konrad Kuštrin iz Fidesa in Zdenko Lorber. Njihove razprave si lahko ogledate na spodnjih povezavah. 

Romana Tomc,  Tomaž Blatnik, Štefan Grosar, Zdenko Lorber, Konrad Kuštrin, Andrej Šircelj, Slavko Pungeršič, Dušan Krajnik

 
Prijavili smo se na projekt Norveškega finančnega mehanizma
Petek, 20 April 2012 00:00

Intenzivno delo, ki je v okviru SZS Altenativa potekalo od januarja pa do sredine aprila je obrodilo sad, saj smo v zastavljenem roku uspeli pripraviti vso projektno dokumetacijo in uspeli k sodelovanju pritegniti ugledne partnerje za realizacijo projekta, ki smo ga poimenovali: "Dostojno upokojevanje". V okviru projekta želimo tako v slovenskem kot v evropskem prostoru raziskati področje upokojevanja tistih zaposlenih, ki delajo na težkih in zdravju škodljivih delovnih mestih oz. delovnih mestih, ki jih po določeni starosti ni moč zanesljivo opravljati.

Cilj nam je, raziskati področje obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja in pripraviti simulacijo kam nas bo ta sistem, ob nespremenjenih pogojih pripeljal v prihodnje, želimo opraviti raziskavo evropske urejenosti na tem področju in na tej podlagi, v dialogu s socialnimi partnerji, doreči spremembe sistemske zakonodaje, ki ureja to področje. Posebej smo zadovoljni, da so k pripravi projekta, katerega nosilec je SZS Alternativa pristopili: sindikat strojevodij iz Norveške, na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, na Gospodarski zbornici Slovenije in v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije. V vlogi izvajalca raziskovalnih aktivnosti pa bo sodeleoval Inštitut za poslovne evalvacije pri ljubljanski ekonomski fakulteti. Glede na navedeno računamo, da bo naš  projekt na norveškem tudi odobren. Za ta odgovor pa bomo morali, tako kot drugi prijavitelji, počakati do zgodnje jeseni. 

 
Na seji parlamentarnega odbora za finance o regresih državnih družb
Torek, 17 April 2012 00:00

Zdenko Lorber se je v ponedeljek udeležil nočne  seje parlamentarnega Odbora za finance in monetarno politiko. V okviru tretje tč. dnevnega reda je bil namreč obravnavana sprememba Zakona o dodatnih interventnih ukrepih, ki je v svojih dveh členih posegla na področje izplačil regresov. V prvem členu se sprememba dotika spremembe datuma izplačlla regresa za javni sektor iz aprila v mesec maj, v drugem členu pa se omejuje izplačilo regresa v finančnih in nefinančnih družbah v katerih je država ali občina več kot 25% lastnih na maksimalni regres v višini minimalne plače t.j. 762 bruto oz. 584 neto eur. Predsednik SZS Alternativa je v okviru svoje razprave problematiziral dejstvo, da se z zakonsko represijo posega v sistem kolektivnega dogovarjanja, ob tem pa je podal predlog, da se namesto limitirane višine regresa za te družbe limitira masa sredstev za regres v teh družbah. Čeprav predlog po razpravi v času predlaganega odmora med sejo ni bil vključen kot amandma v interventni zakon, so se prisotni strinjali, da velja predlog dodelati in ga vključiti v Zakon o uravnoteženju javnih financ. Poleg prisotnih poslancev je predlog podprl tudi prisotni minister za finance dr. Janez Šušteršič. 

Magnetogram seje Odbora za finance in monetarno politiko državnega zbora, 16. 04. 2012

 
« ZačetekPrejšnja123456789NaslednjaKonec »

Stran 2 od 9